På min hemsida har jag samlat det jag skrivit om hälso- och sjukvård i allmänhet och om geriatrik/äldrevård och nutrition i synnerhet i form av böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och debattartiklar. Publikationerna är sorterade under olika rubriker.

Jag håller gärna föredrag eller seminarier i dessa frågor.


Besök även gärna min blog, www.aknerblog.wordpress.com,

där jag kommenterar aktuella frågor inom geriatrik och äldre-vård/omsorg.

Welcome

Gunnar Akner

On my homepage I have gathered material I have published about health care in general and geriatric medicine/elderly care and nutrition in particular in the form of books, scientific articles, reports and debate articles.

The publications are sorted under different headings.

I would be happy to give lectures  or seminars in these issues.

Journalisten Åke Ortmark intervjuar Gunnar Akner

i serien ”Ortmark möter” i TV-kanalen Axess 080404

                      

                         Del 1            Del 2Senast uppdaterad 18-12-04